RNAseq analysis of hippocampal microglia after kainic acid-induced seizures Article

Bosco, Dale B, Zheng, Jiaying, Xu, Zhiyan et al. (2018). RNAseq analysis of hippocampal microglia after kainic acid-induced seizures . 11 10.1186/s13041-018-0376-5

Open Access International Collaboration

cited authors

 • Bosco, Dale B; Zheng, Jiaying; Xu, Zhiyan; Peng, Jiyun; Eyo, Ukpong B; Tang, Ke; Yan, Cheng; Huang, Jun; Feng, Lijie; Wu, Gongxiong; Richardson, Jason R; Wang, Hui; Wu, Long-Jun

sustainable development goals

publication date

 • June 20, 2018

keywords

 • ACTIVATION
 • CELLS
 • INTERFERON-BETA
 • KAPPA-B
 • Life Sciences & Biomedicine
 • MOUSE
 • NEUROPATHIC PAIN
 • Neurosciences
 • Neurosciences & Neurology
 • OSTEOPONTIN
 • RECEPTORS
 • SCLEROSIS
 • Science & Technology
 • UP-REGULATION

Digital Object Identifier (DOI)

publisher

 • BMC

volume

 • 11