Prevalence of and factors associated with unintended pregnancies among sexually active undergraduates in mainland China Article

Yuan, Yan, Ruan, Fang, Liu, Yusi et al. (2022). Prevalence of and factors associated with unintended pregnancies among sexually active undergraduates in mainland China . 19(1), 10.1186/s12978-022-01461-3

Open Access

cited authors

 • Yuan, Yan; Ruan, Fang; Liu, Yusi; Wu, Lei; Pan, Mingliang; Ye, Zijie; Zhao, Youxiong; Lin, Lu; Zhang, Li; Liu, Jiajun; Luo, Dongsheng; Zhu, Bangzheng; Liao, Xinyu; Hong, Mengsi; Wang, Siyi; Chen, Jilun; Li, Zihao; Yang, Gaoming; Jiang, Hongfang; Fu, Guochen; Wang, Junfang

authors

publication date

 • July 19, 2022

keywords

 • COMMUNICATION
 • CONDOM USE
 • Life Sciences & Biomedicine
 • Prevalence
 • Public, Environmental & Occupational Health
 • Risk factors
 • Science & Technology
 • Undergraduates
 • Unintended pregnancies

Digital Object Identifier (DOI)

publisher

 • BMC

volume

 • 19

issue

 • 1